Day: Juli 18, 2017

Maya awataram.. Pemisah jiwa.. 

Om guna tri yaksathah yamwapathakha suka rogha timira.. Satwik swargha yamwahata tapa maha jana yugha na.. Rajas tamasha patala bhwana.. Satwkahanat akhirya bhur bwaha swahanatha sutala witala atala lokhanata kalika mahya.. Wahdi wedi mahdya mayakha.. Om namaste subhawana ya ta alla.. Diceritakan bahwa awatara selanjutnya adalah (setelah dasa awaitram) sbagai

WordPress.com.