Dewata nawa sangha dalam Sapta Cakra.. 

Om ya cakra natakha pujamkha,  wasudhewaki pashupatakha mahayantrakha,  waisnawakha brahmin sidhanta yanatakha,  mahakalkiya mahantrakhi pujamkha.. Niya Aum.. Patut sekali disadari ketika dalam memahami cakra bersama dengan karakteristiknya juga, adalah sebuah kesatuan yg universal dalam keberpahamanNya,  sebagaimana ktika dihubungkan dalam konsep dewata nawa sangha.. Atau pun berdasarkan materi atau ruangNya yg mampu divisualisasikan dan bahkan dapat … Lanjutkan membaca Dewata nawa sangha dalam Sapta Cakra.. 

Cakra sapta dan dewata nawa sangha serta wreastra.. 

Aum ong om ya namaha.. Namastute samawi namosiva narayana namo buddhi dharmika laksana aum.. Sembahing hyang jnana sidhi mahantraman maha ghana,  maha saraswati brahmika jaya hring prajapatyamha.. Ong parama wisesa sagara byang hyang tinunggal ardenareswarikha ya namah.. Ong hyang parama kawi byang manggali ra tu sinugra ning niang manik mas meketel ong.. Ang ah durgha … Lanjutkan membaca Cakra sapta dan dewata nawa sangha serta wreastra..