Tag: guru sujati

Kamokshan sang Ghru Sujahati…

pencarian sang anak bhagawantha… mendalami shadulur pancaran nurcahaya…. agni adalah pembahakar seluruh putus asa… pangilmu bagi pelupa hidup yang bahagia….udara nafas adalah burung penyejuk… bagi makhluk larut sangat nestapa… air sebagai pelepas kering dahaga… tuk sang aku yang tak lepas dari mereka yang maruk…. penyabar bagai tanah yang terinjak-injak…. hanya

WordPress.com.