Tag: psikologi hindu

Atma tattwa dan Psikologi Modern (ala Carl Jung) 

Om namaste om..  Hindu dalam pemahaman atma tattwa,  sebetulnya secara tersadarkan merupakan konsep pembelajaran atas psikologi manusia itu yg dikembangkan secara gamblang oleh freud atau carl gustav jung.. Dalam hal ini melalui psikoanalisa yg memberi pemahaman tentang apa yg terjadi di “dalam” manusia itu..  Atma tattwa berdasarkan konsep citta budhi

Suksma Sarira dalam Psikologi Modern

Om gan ganapatya ya namo namah swaha.. Pradnya saraswati jnaniskala.. Om sada siwa siva narayanam om nama siwaya.. Dalam memahami Jiwa sebagai bagian mengenal Atma, maka masuk dalam keberpahaman pengetahuan ttg jiwa..Itu dikenal sebagai atma widya..Dan pada pengthuan agama( agama pramana) hindu, maka tubuh terdiri dari tiga sarira besar.Antahkarana Sarira

Ciri ciri manusia berdasarkan Tri Guna..

Om tyambakam jayamahe.. Snthi sahajahtra ning eling… Mahajaya devantara jagat … Rahayu raharja saktya amartha Sanjihwani… Jahya om.. Maya dari ilhaiah adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sehingga dengan mengenalnya, maka dikatakan dalam Upanishad bahwa akan mendapati dirinya keberpahaman untuk mengelola Maya itu menjadi sarana pembebasan, penyadaran tentang “diri”. Diri adalah

WordPress.com.