Tag: susila hindu

Manusia (bukan hewan) yang Beragama

Om Suci Nirmala ya namo namah.. Sirna papa lara rogha winasaya.. Mahacintya hyang murtining shaktii.. Mogi ksama sahmpurna ya namo nama swaha.. Agama dan manusia, Religi dan humanisme, sesungguhnya adalah bagian yg tidak terpisahkan. Agama sendiri pada dasarnya memberikan pemahaman atas kesusilaan atau moralitas yang sejatinya meningkatkan derajat manusia sebagai

Sad Paramita Enam jalan Pencerahan dalam Sang Hyang Kamahayanikan

Om shiva buddhanta ya namastute.. ksama sampurna ya namo nama swaha..  Dalam kitab sang hyang kamahayanikan disebutkan tentang sad paramita,  atau enam jalan menuju kebuddhaan atau pencerahan.. Pada sloka 51 yaitu : “Aum anaku kitang jina putra, mene kami awaraha irikang aji,  anung yogya gegonta.  Ana sad paramita ngaranya,  ya

Korelasi sapta patala maha bali, susila hindu, Sapta loka dan Trisula Wedha.. Juga Awataram.. 

Om jagatham natha laksanam buddhi dharma charita.. Syahajanaka kawula tinunggal gusti mahajnanatantranika..Kashadram Kalkayi mahadevam tat sat Ang Ung Mang Namaha.. Pujam puji sang sadhu bhatani brahmina khalikamaya.. Om Sapta patala adalah ibarat neraka loka dalam khasanah kehinduan itu sendiri, di mana tempat itu dihuni oleh para Ashurya yg siap menghukum

Emas , Permata, Berlian di “diri” sebagai KesucianNYa

Om sa ba ta a i na ma si wa ya,, Om parama siwa, siwa narayanam , om nama siwaya.. Dharma sastra 74 Yatha caturbhih kanakam pariksitam Nigharsanathadanacchedhatapanaih Tattha catrubhih purusah pariksitam Srutena silena gunena karmana.. Artinya bagaikan emas yg diuji dengan empat cara, dengan batu asah, ditempa, dipotong potong

WordPress.com.