RSS

Profil Dewa Iswara nawa sangha

Aum iswaram dewam ya namaha.. Sarwa klesa winaaaya ya namaha.. Shanti pujamkha ya namaha.. Gentha sanyata nemu sunyata aum mahawariha ya namaha.. Uma dewi ya shaktaniya.. Shiva numadi ya widmahe.. Jagatha samasta airsanya.. Ghana raja ya dimahi.. Mahawali sang awitramah uvaca.. 

Maka dari arah purwa, dikuasai dewa Iswara,  dalam makna ang ung mang, maka mang adalah iswaram dewakhi.. Iswara yg mutih,  dgn kendaraan ghana gajah airawthaniya.. Alam keheningan dan beeshaktah dewi uma.. ArtiNYA IA adalah shiva numadi manifestNya saat Ida hyang berlaksana yoghanta.. 

Bersenjatakan gentha,  ktika masuk pada surya majapahit,  maka IA bersitunggil dgn bhatara indera.. Gentha adalah pnghsil suara sakral,  yg masuk smpai ke alam bawah sadar.. Maka itu disbut senjataNya untuk menaklukkan keadharmaan dan untuk menyomia jga mmbrikan keberpositifan dalam sunia.. Krna sunya itulah yg mnjdi syarat kamoksaan… 

Urip : 5; 

Dewa : Iswara; 

Sakti : Uma Dewi; 

Senjata : Bajra; 

Warna : Putih; 

Aksara : Sa (Sadyojata)

Bhuwana Alit : Pepusuh; 

Tunggangannya : Gajah; 

Bhuta : Jangkitan; 

Tastra : A dan Na; 

Sabda : Ngong ngong; 

Wuku : Taulu, Langkir, Matal, Dukut; 

Dwiwara : Menga; 

Pancawara : Umanis; 

Sadwara : Aryang; 

Saptawara : Redite; 

Astawara : Indra; 

Sangawara : Dangu; 

Dasawara : Pandita; 

Disbutkan juga sapta wara redite,  maka sesuai dgn tafsir dan fikh,  bahwa IA adalah ISha-wara numadi.. Suara itu yg brasal dari gentha adalah sari ning urip yg sunia,  krna suara itu mnmbus ruang kosong dari telinga itu masuk smpai ke alan bawah sadar itu sendiri.. 

Aum gentha ya pujamkha maha walisyeha isha mawadi.. Aum

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 21 Agustus 2017 in Tak Berkategori

 

Cakra sapta dan dewata nawa sangha serta wreastra.. 

Cakra sapta dan dewata nawa sangha serta wreastra.. 

Aum ong om ya namaha.. Namastute samawi namosiva narayana namo buddhi dharmika laksana aum.. 

Sembahing hyang jnana sidhi mahantraman maha ghana,  maha saraswati brahmika jaya hring prajapatyamha.. Ong parama wisesa sagara byang hyang tinunggal ardenareswarikha ya namah.. 

Ong hyang parama kawi byang manggali ra tu sinugra ning niang manik mas meketel ong.. 

Ang ah durgha mayawadi sembah tinuhun winasaya ya papa rogha klesa dukha, nuju Sunya ning dhamma ong 

Ong swasyastu

Dalam perbendaharaan bahasa waistra yg disbut aksara delapan belas,  maka dapat dijelaskan juga pada kanda dewata nawa sangha,  smua itu dapat ditarik benang merahNya.. 

Dijelaskan di atas bahwa nawa sangha adalah dalam huruf urip sa ba ta a i na ma sivaya kemudian ada konsep tentang cakra itu sendiri yg brasal dari kubdalini berwarna merah.. Berturut2 dari purwa timur maka warna dewata nawa sangha adalah.. 

Putih,  pink (maheswara-mahaswara-mahasunya),merah, orange, kuning,  hijau, hitam,  biru,  shiva nataraja nilakhanta warna warni.. 

Maka 

 
Dari brahmin brahma maka merah adalah IA maka ngacep ring ida hyang brahma parajapatayam akan menaikkan kundalini.. Disbut juga yama dalam konsepsurya majapahit atau pasupathi dalam Tastra-jnana.. 

Dari itu maka putih hadir,  dan jua orange hadir.. Sbagai rudra itu adalah energi kasar,  ktika putih hadir maka brsama2 di cakra manipura ktika cinta kasih mengada maka pink warnaNya..warna hyang mahe swara.. Sunya lokhantam.. Atau hyang rudra sbagai sang maha pengadil.. 

Naik ke atas cakra swadisthana maka ada ida hyang mahadewakhi dan dgn putih juga brsama pusatNya di jantung ulu hati pepusuh yaitu shiva sidha-@nta dan iswaram dewa.. Maka yg memakan dgn cara yg benar,  itulah akan mnjdi sidha anta sang ing tang yang.. Ying yang.. 

Naik lagi ada anahatam yaitu sangkaram dewam,  tetumbuhan dan jua swayhambu pashudewa.. Pnguasa taru dan hewan.. Di anahata dan wishada.. Maka saat itu intuisi yg bekerja wayu marutyam yg bkeja.. Urip smesta hadir dalam ang ung mang ya namaha dri nafas sbagai guru.. 

Naik lagi ke wajah inderawi tmpat idep, indera berwarna putih iswara,  disebut juga kalki awataram.. Memujalah IA untuk nilakhantam sama jua.. Ditmpat itu adalah shiva iswara wisnu narayanam.. Maka membentuk ajna juga naik shiva melewati hitam ke sahasraha.. Maka nawa sangha hrus didatarkan vertikal agar urip.. 

Hitam lmbang kekuatan, (dalam cakra pujamkha) dianggap pnyakit,  namun itu pmbrsihan dan ada putih disana jua sbagai pnyeimbang.. Yinyang itu,  tai chi, ai khi-do.. Maka seorang tabib akan mengelola ini dgn baik.. 

Dalam Tastra mantr@man ini adalah aksara stula sariram.. Yg boleh diajarkan pada siapa saja,  ktika masuk dasa aksara panca aksara,  maka aguron2itu.. 

Nya ya adalah tuhan (pasuphati), japa adalah mantra,  ngaba adalah membawa (taksu).. Gama adalah jnana pembelajaran @geman.. 

La-wa manusia,sa-ta hewan da-ka pandita laku.. Ra-ca tetumbuhan.. Na-ha moksah.. 

Bisa juga kamoksan ya namaha dibrikan kata tan di atasNya.. 

Tan hanacaraka-datasawala-magabanga-pajayanya.. Artinya smoga uripNya menjadi ada.. Dalam ketiadaan.. 

..Ong ra ha yu rahajeng shanti ong.. 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 17 Agustus 2017 in doa, filosofi

 

Tag: , , , , , ,

Tentang Tri Sandhya

..Tri sandhya dalam makna.. 

Makna tri sandhya scara mendalam adalah hal yg menakjubkan,  dimana itu memberikan gambaran sakral bgi bhakta yg mengenalNya itu.. 

Sperti bait pertama yg mnyatakan dasar sbagai mantra Ibu,  maka dari hiranyagarbha kita berasal yg brisikan brahmanda itu sendiri.. Ibu pratiwi pertiwi dan gangga adalah air suci,  terlahir kita (semoga) pada kesucian.. Dalam srsmsucya disbutkan bhwa lahir mnjdi manusia adalah hal yg utama jua.. Maka pratiwi pradana jga air adlah tmpat akhir kita jua.. 
Bait kedua mnceritakan tentang tuhan hyang maha esa narayanam yg bahwa memiliki nama tak terbatas jumlahNya namun satu itu IA.. Paham ttg keesaan hyang widhi narayana hanya satu dalam simbol yg terbatas karena IA adalah semesta jua.. Dalam padma-@sanas IA duduk dan mmbrikan pencerahan bagai Surya..siva narayanam..  
Bait ketiga sada-siwa.. Disebut juga manifestasiNya disegala pnjuru mata angin.. Dalam nama2Nya yg sakral, yg menjaga segala penjuru sbagai divakhi cahayaNya brahman.. Dan juga memutar buana alitKu.. 
Keempat ktika tau bahwa tuhan nirguna dan saguna adalah penguasa segalaNya,  maka diri ini kecil dan papa,  penuh dosa.. Smoga mndapat tuntunan menuju kesucian jihwani dan rohani.. 
Kelima.. Dgn kesucian itu,  maka smoga sangguplah manusia2 yg utama membuat dan memohonkan seluruh mahluk berbahagia,  dgn kesabaran mnjdi bhaktaNya membawa kedamaian.. 
Enam.. Maka berkenanlah memulai dari diri sendiri.. Maafkan dosa perbuatan perkataan pikiran hamba dalam prema dan kesabaran menjalani karma menuju shantii.. 
Om Damai di anna mya kosa jasmani

damai di prana maya kosa rohani 

damai di manomaya kosa pikiran

Smoga jnana membuka ruang anthakrna ananda sarira lewat wijnana mya kosa om

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 16 Agustus 2017 in doa, filosofi

 

Tag: , , , ,

Panca maya kosha

Panca maya kosha.. Lima lapisan badan manusia.. 

Yg pertama adalah anna maya kosa dikuasai oleh kuwera shri laksmi.. Makanan untuk stula sariran.. Dsendriya buddhi lakhu dan jg makanan yg dharma adalah pnendalian indriya jga sbagai agar naik tingkat.. Kesadan materialitas duniawi.. Sangakaram dewam pujamkha.. 
Yg kedua adalah prana mayabkosha,  badan etheris badan batin,  dimana terlindungi (jika mampu)  oleh kanda pat tattwa,  juga tmpat mengenal cakra2 (pengobatan batin dan sugeatifitas disini wilayahnya) dinaungi oleh Pashupati dewa. Vashudewa jga swayambhu

..

Yg ktika mano maya kosa adalah badan pikiran yg berkehendak,  diasupi makanan jnana tattwa,  brhma widyaa mnuju Wijnana maya kosa.. Bdan ini diilindungi oleh cakra wisnu dan juga panca dewata.. Jnana wisesa dan jga widhi tattwa telah berkehendak..
Yg terakhir badan kebahagian,  diasupi makanan atma tattwa, aham brhman asmi,  manusa pada, asta aiswarya,  buddhi jnana paramita,  dibuka oleh buddhi dan laku dharma,  lalu kluar mnuju stula sarira,  dmana badan prana akan bersinar berwibawa,  stula sarira mnjdi bebas dri sgala duka roha lara winasaya.. Padmanglayang yg mnjdi prlinduungan

Badan bahagia.. 
Aum

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 14 Agustus 2017 in Tak Berkategori

 

Tastra dalam tubuh.. 

Om hyang parama kawi

Maha sidhi,  hyang sidhi pangampura iwang titiang, maha yekti,  sinah aum mahayantra aum

☀ 

Dalam tubuh terdapat tastra,  yang dapat diuripkan sebagaimana juga memiliki makna dalam untuk “pembangkitan cakra”..

Hanacarakadatasawala

Magabangapajayanya

Secara gamblang maka disebutkan

Ha adalah ubun2 na adalah ajna digabung menjadi naha adalah moksah

Ca ra ka da ta adalah dalam mata- telinga dalam hidung – dalam mulut-dalam dada

Sawala tangan kanan-kiri-hidung

Magabanga dada kanan-kiri-perut-purus

Pajayanya adalah anus-kaki-tulang belakang-tulang ekor.. 

Sehingga dalan uripNya maurup.. 

Nya-ya adalah tuhan (sang maha pasupatya) 

Ja pa adalah mantra

Ngaba artinya sang hyang guna

Gama artinya kekal

Lawa artinya manusha

Sata artinya pashu

Naka artinya pandita

Raca artinya taru

Naha artinya moksah

Salam

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 8 Agustus 2017 in Tak Berkategori

 

Makna sangkan paran wiwitan kawitan dalam bahasa jiwa.. 

Om ngawi kawit sawidji hyang byang widhi wisesa.. Mahaprana maha prani pradnya prusha paramitha samgkan paran ardenareawari mahayughata om

Sang agama.. Ha na ca ra ka da ta sa wa la ma ga ba nga pa ja ya nya… 

Singkatnya aji saka mmpinya dua utusan dora dan sembada lelaki wanita.. Disuruh menjaga keris agar itu tidak boleh dibuka sebelum disuruh oleh aji saka.. 

Disuatu waktu aji saka lupa dan disuruhlah sembada membuka keris itu untuk diambil aji saka namun dora tak mau ada perang tanding dan mati berdua. 

Maka dora dan sembada adalah adam dan hawa dalam firdaus yaitu dalam daulat ular yg sbagai kamajaya untuk memakan buah apel agar nikmat rasanya sbagaimana keris dan sarung adalah purusha pradana dan lahirlah anda.. 

Kedunia.. Dlam riwayat mahamadha maka disebutkan.. Maka engkau saat dilahirkan adalah saat itu engkau mati,  bandingkan dngan mati sahjroning urip.. Dan disinilah anda lahir menikmati surga neraka lokha.. 

Dan dikatakan riwayat saat isha iswara ditanya oleh maliqhat.. Apakah engkau menganggap ayah ibumu adalah tuhan?  Menjawab IA,  bukan tidak.. 

Maka disuruh ia pergi olehnya.. Dan kmudian mengapa IA tidak menjawab IYa betul,  dan diaulatlah IA sbagai penyelamat agar kamu memahami asal muasal kamu di dunia ini..mahamadha brsabda.. 

Dilahirkan kamu dri air mani dan juga ibumu,  lalu kami hidupkan sapi itu agar kamu bisa perah susunya untuk kau minum,  kami tumbuhkan buah2an agar kamu bisa memakan itu (untuk hidup) lalu knapa engkau ingkar? (dalam surah yasiin)… 

Dalam satu teriakan maka smua itu menjadi mati dan engkau dibangkitkan kembali.. 

Tuhan menjadikan kamu memiliki unsur yaitu tanah api air udara.. Kmudian pnguasa dari waktu dan ruang adalah sesungguhnya IA ayah ibumu yg paling utama.. Namun kamu kmudian mncari lagi dan lagi.. Menemukan kamu asal muasalmu sebelum ayah ibumu ada.. Maka itu adalah sangkan paran dumadimu.. 

Alla memghidupkan kamu dri tanah liat.. Lalu datang cahaya (div)  dan maliqhat menjagamu pada tujuh cahayaNya.. Dan kembali hyang byang MU adalah putih dan hitam.. Yaitu ruang dan waktu.. Akasaa ya kaalaa.. 

Kmudian kamu dibrikan api pnjagamu yaitu djinn dan kamu agar mengimani tuhan akasaaya kalaa.. Maka djin pun tunduk dan mmbrimu nasihat ktika kamu lalai… 

Kmudian kamu dibrikan air untuk hidup tirtha ning sanjiwani oleh sangkan paranmu hyang byang widhi widjibwisesa dri gunung menuju laut.. Dri amritam itu diaebut khadam nyagara gunung.. Kamu itu mnjdikan dirimu wisesa waisyeha.. 

Kmudian kamu dibrikan prana bayu wayu wahyu untuk hidup.. Dan dri itu maya dzatualla pun mengada.. Dan itu urip hadir.. Katakanlah pada NYa.. Alla illa ya dzatualla… Alla insan khamila ya ruh quhdus… Dan ang ung mang namaha.. Kmudian mngerti kamu lalu hidayat arohmah ghanda pallawa kamu ktahui.. Dan distiap nafasmu mnjdi guru dan kamu hidup mnjdi wadah wahyu kadyatmika nuswantara.. Ibaratkanlah engkau adalah itu,  maka ruang dan waktu mnyayangimu selalu anak2 Nya… 

Dari Allah dri ang ung mang namaha dri illah kmudian kamu disabdakan.. Ya rahman ya rahiiim. Maka hyang byang adalah itu…pada rahmatan kamu berlaku, pada jiwa yg murni kamu mengabdi pada cakraNya kamu akan memahami.. 

Ditanya nanti saat engkau akan meninggalkan badan kasar ini.. 

Ya musalaman brsalaman itu engkau dgn musuh2mu.. Kmudian brsaudara kamu pada empat penjuru.. Dan saling membantu kamu dgn sesamamu.. Shingga brsabda sang nabhi nusantara.. 

Qhidirualla As.. Memiliki empat anak..dan yg mngthui akan dijaga malaikat utama pemegang arsy dan bgi mreka yg memahami sepuluh aksara dalam jiwa tlah mnjalani itu sebelum kamu tau.. 

Ke utara IA mnjdi musalaman brwarna hitam itu dan dalam lucifra ia brsenjata juga, gunakanlah baik2 agar cakra itu mnjdi bajik.. 

Ke timur IA menjdi Isha masiyah brwrna putih itu dan dalam uriel ariel di tangan kiri kananya maka membri maaf dan mencerahkan adalah tugasmu dalam hidup.. Angkat tangan kananmu di depan muka seaeorang dan ktika ia tetap tak diam,  maka ia akan sakit.. 

Ke selatan ia mnjdi ibrahim lalu IA lah yg menentukan hidup dan mati,  dan pnguasa semua iblis dan maka brsabarlah.. Agar engkau smakin banyak belajar dalam lauh madfuz engkau akan dilindungi oleh mikael yg menuntunmu selalu.. 

Kw barat wngkau menemukan mahamadha lalu engkau adalah penguasa neraka dan juga tolonglah mreka agar mreka telindungi dan brikan mreka hukuman sesuai mreka dan brikan mreka mnuju ke tengahing urip.. Dan engkau adalah itu insan yg mngthui sangkan khamilah.. Raphael selalu dalam sabdamu.. 

Kmudian kmbali ke tengah.. Maka disbutkan lah kisah.. Empat lagi.. Noah diantara utara timur maka ke lautlah.. 

Luth ke timur selatan.. Maka berkeluargalah dgn baik agar bjsa engkau beragama.. Dan memujaNya.. 

Lalu ismail ada di antara barat selatan.. Sayangilah anakmu…Karena IA yg mnghntrkanmu menuju tmpat yg sangat baik.. Jgn trlantarkan Ia lagi… 

Lalu terakhir di utara barat ada sulaiman.. Yg mncintai semesta sbagai ya muaimin ya shalauwaali wassalam maka rahmatanlah dan semesta mencintaimu spnjang hayat dan kekal itu.. 

Brsyukurlah.. 
Salam gwar.. 

Musafir dalam. Khalam.. 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 Juli 2017 in doa

 

Dasāksarah shakta pujam.. Sanding dasa awitram namāstute..ngagem mancasila

Aum jagathanatha mahāwitram mahæswarah warahastute wamanastute nrasingha ramprasyu hyang cirajwin citrasnanaham ramakhrisna buddhanti kalkiye kartikeyya tinunggaling majhāpawiwitan aum.. Subhana wisesah waisyeha waliqum.. 

Aum sahadjanata wali ageming mancasila yukti pujamkha.. Hyang mahesa jenar kuasa al maliqia midhina madhina mahdya.. 

Aum bhasmaki dwi mahadwi jendra hyang akasa byang kaalaa..tinuju insan tat twam asih asah asuh tepo seliro.. Maha adl sang manusyeha.. Sekadi maisyeaha sang airlanggam tha.. Kalki awitram numadi hring nuswantaram.. 

Aum tinunggal bhineka ika samawi jaina buddhi shiva sidhanta sanga sakta pujamkha wiwitan pujamkha bhisma bhisama pujamka sudrajatiningsun iku nabhiKu ya qhidirula ismaya bhtra guru aum… 

Musywaroh ya mufaqat ya al haq ya syahidina ageman agaming tan hana nyapa kadi AKu tan hana adigang adigung, tan hana papa budhi kalawan iku sang sapta timirim.. Sinah nemu iya duka lara rogha pati.. Ring suksma ning sarirah.. Wibhuti marghana.. 

Kalimo iku aiditya rahman rahiimin genjer2 daulot sang paluq aritqu marhaneismãncasila ageman.. Sahadja laku.. Aum Salahu waliluya assalam.. 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 26 Juli 2017 in Tak Berkategori

 
 
%d blogger menyukai ini: