Jenis-jenis Pawiwahan dalam Manawa Dharmasastra (Manu Smreti)

Jenis-jenis Pawiwahan dalam Manawa Dharmasastra Dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Hindu, maka telah diketahui tahapan-tahapan yang ada dalam kehidupan ini. Tahapan-tahapan kehidupan itu adalah Catur Asrama. Catur Asrama adalah empat tahap yang dijalani oleh Hindu untuk mendapatkan keharmonisan hidup. Tugas serta kewajiban pun disesuaikan dengan tahapan tersebut. Tahapan-tahapan itu adalah :Brahmacari Asrama adalah tingkat kehidupan … Lanjutkan membaca Jenis-jenis Pawiwahan dalam Manawa Dharmasastra (Manu Smreti)