Dewa yang memanusiakan Dirinya (konsep Astabrata)

Dewa sebagai sinar suci yang Kuasa (Brahman), merupakan suatu wujud super, wujud yang penuh kekuatan, kebijaksanaan dan wakil atau simbol yang kuasa dalam menjalankan diriNya di dunia. Sebagaimana kisah-kisah yang terpampang dan tercantum pada weda menunjukkan kedigjayaan mereka para Dewa. Termasuk pula kisah-kisah heroik mereka pada purana-purana. Kisah-kisah mereka pun memberikan inspirasi bagi bagaimana manusia … Lanjutkan membaca Dewa yang memanusiakan Dirinya (konsep Astabrata)