Makna sangkan paran wiwitan kawitan dalam bahasa jiwa.. 

Om ngawi kawit sawidji hyang byang widhi wisesa.. Mahaprana maha prani pradnya prusha paramitha samgkan paran ardenareawari mahayughata om Sang agama.. Ha na ca ra ka da ta sa wa la ma ga ba nga pa ja ya nya...  Singkatnya aji saka mmpinya dua utusan dora dan sembada lelaki wanita.. Disuruh menjaga keris agar itu … Lanjutkan membaca Makna sangkan paran wiwitan kawitan dalam bahasa jiwa.. 

Dasāksarah shakta pujam.. Sanding dasa awitram namāstute..ngagem mancasila

Aum jagathanatha mahāwitram mahæswarah warahastute wamanastute nrasingha ramprasyu hyang cirajwin citrasnanaham ramakhrisna buddhanti kalkiye kartikeyya tinunggaling majhāpawiwitan aum.. Subhana wisesah waisyeha waliqum..  Aum sahadjanata wali ageming mancasila yukti pujamkha.. Hyang mahesa jenar kuasa al maliqia midhina madhina mahdya..  Aum bhasmaki dwi mahadwi jendra hyang akasa byang kaalaa..tinuju insan tat twam asih asah asuh tepo seliro.. … Lanjutkan membaca Dasāksarah shakta pujam.. Sanding dasa awitram namāstute..ngagem mancasila