Makna sangkan paran wiwitan kawitan dalam bahasa jiwa.. 

Om ngawi kawit sawidji hyang byang widhi wisesa.. Mahaprana maha prani pradnya prusha paramitha samgkan paran ardenareawari mahayughata om Sang agama.. Ha na ca ra ka da ta sa wa la ma ga ba nga pa ja ya nya...  Singkatnya aji saka mmpinya dua utusan dora dan sembada lelaki wanita.. Disuruh menjaga keris agar itu … Lanjutkan membaca Makna sangkan paran wiwitan kawitan dalam bahasa jiwa.. 

Dasāksarah shakta pujam.. Sanding dasa awitram namāstute..ngagem mancasila

Aum jagathanatha mahāwitram mahæswarah warahastute wamanastute nrasingha ramprasyu hyang cirajwin citrasnanaham ramakhrisna buddhanti kalkiye kartikeyya tinunggaling majhāpawiwitan aum.. Subhana wisesah waisyeha waliqum..  Aum sahadjanata wali ageming mancasila yukti pujamkha.. Hyang mahesa jenar kuasa al maliqia midhina madhina mahdya..  Aum bhasmaki dwi mahadwi jendra hyang akasa byang kaalaa..tinuju insan tat twam asih asah asuh tepo seliro.. … Lanjutkan membaca Dasāksarah shakta pujam.. Sanding dasa awitram namāstute..ngagem mancasila

Hirarki Maslow serta Juga konsep Cakra.(jga sedikit tentang konsep kehinduan) 

Om cakra yanathaka...yamyatamaka.. Mahayakundalikha sahasrahanata om..  Maslow adalah seorang humanis psikologi dri amerika yg mnemukan teori tentang. Hirarki kebutuhan manusia,  dalam hal ini disebutkan sebagai bagaimana motivasi manusia dalam menemukan sesuatu itu untuk dirinya di khidupan.. Apakah yg menjdi kepentingan dia dalam kehidupan ini, serta mengapa itu mnjdikan dia berkpribadian sprti itu..  Pada dasarnya humaniora … Lanjutkan membaca Hirarki Maslow serta Juga konsep Cakra.(jga sedikit tentang konsep kehinduan) 

Kalki menjadi dalam “diri”..

Bhgwnta kalky awitram uwaca..  Aum ang ung mang nahamaha.. Narayana nadha nadihta,  Ida sang pinihanggalam kasumsumha rahsya jagahtanatha,  sang awitram dahksah aksaram hyang sahbata ya nama shivaya pujamthah.. Sahasrahana tinuju kundhalikha yamatranka.. Mahsiyaha kalki awitram ya kali sang mahatantra yanakham om.. Menjadi kalki awitram dalam dasar dasa awitram dan juga dasa aksarah dalam hal warna2 … Lanjutkan membaca Kalki menjadi dalam “diri”..

Dasa kalih atma wastra..sifat atman dalam dua belas bahasaNya.. 

AUM GOTH SWT Ya maha khalik Amaya natha kaaalaa cakra ya tengenan kiwahing sahwidji widhi wisesa.. Pralayaka mahanatha saghara mahinatshya mathaka..  AUMAGOTHASWAthama linga Dasa kalih atma wastra .. Tan hana rogha..  Tan hana geni..  Tan hana maruta..  Tan hana apaha..  Tan hana kaalaa..  Tan hana akasa..  Tan hana ameneng..  Tan hana keni maya..  Tan hana … Lanjutkan membaca Dasa kalih atma wastra..sifat atman dalam dua belas bahasaNya.. 

Membumikan Tauhid Pada sifati Asma Ul husna yg AstaBratha

Salam..  Demi para ibu pertiwiKu..  SAW ..Syuhuda ya Malekat Ya al Mahdy, Ya Wahiid Wahdautul Ya wujud,  Ya waliluyah Sasuhunan Ingsun Sanga Pitu..SAW..  Alla SWT subhana huwata Alla bahwa dgn brbuat baiklah engkau menuju Nya..  Ya iilah rabhikum ya syahidina nafs swarghanatha.. Maka menuju illah diri dgn memahami nafs surga..  Ya syaiton nirojim hakimiyah alla … Lanjutkan membaca Membumikan Tauhid Pada sifati Asma Ul husna yg AstaBratha